hs header
Menu

สกว. เปิดให้ผู้สนใจสมัตรขอรับทุนฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2561

     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดให้ผู้สนใจ สมัครเพื่อขอรับทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้
        - ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)
        - ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)
        - ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)
        - ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)
        โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 14 กรกฏาคม 2560
โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academics.trf.or.th/academic_index.aspx

[เข้าชม : 234 คน]
เมื่อวันจันทร์ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:57 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
1814981