hs header
Menu

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

         สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ร่วมมือกันบริหารแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ และเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 27 กรกฏาคม 2560

         นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รายภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง โดยในภาคใต้มีกำหนดการจัดในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

         โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ตามกำหนดการแต่ละครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สำหรับการเดินทางไปร่วมการประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุม (ภาครัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการได้จากต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://rdo.psu.ac.th/th/index.php/activity/754-2561

[เข้าชม : 258 คน]
เมื่อวันพุธ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:28 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
1814983