hs header
Menu

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561

          เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th)พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย มายังสำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน 11 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล 2 แผ่น ภายในวันที่ 24 กรกฏาคม 2560

          ท่านสามารถติดตามรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/th/index.php/news-fund/755-2561-kabc

[เข้าชม : 367 คน]
เมื่อวันพุธ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:30 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
1814995