hs header
Menu

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการสนับสนุนการร่วมหารือด้านนโยบายระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป Thailand-European Union Policy Dialogues Support Facility (PDSF)

       สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำไทย (EU Delegation to Thailand) ได้กำหนดจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการสนับสนุนการร่วมหารือด้านนโยบายระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป Thailand-European Union Policy Dialogues Support Facility (PDSF) ในระหว่างวันที่ 14–15 กันยายน 2560 ณ ห้องยูงทอง โรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ การเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ

     ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวภายในวันที่ 8 กันยายน 2560 ***โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย*** !!! ด่วน รับจำนวนจำกัด !!!

     สมัครออนไลน์และดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่
http://rdo.psu.ac.th/th/index.php/activity/800-thailand-european-union-policy-dialogues-support-facility-pdsf

[เข้าชม : 138 คน]
เมื่อวันอังคาร 15 สิงหาคม 2560 เวลา 16:06 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2097136