hs header
Menu

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Integrated Research & Research Tutor Fair วิทยาเขตปัตตานี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Integrated Research & Research Tutor Fair วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอโครงการ ข้อเสนอโครงการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงพบปะเจ้าหน้าที่สนับสนุนการวิจัย และกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยอื่นๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 

ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับการเข้าร่วมภายในวันที่ 30 สิงหาคม นี้  โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1zpZ5u2N8ESI4zm1EPt3iKEj19z43GM3kK8BIvQdnwxM/viewform?edit_requested=true
[เข้าชม : 815 คน]
เมื่อวันอังคาร 29 สิงหาคม 2560 เวลา 16:11 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3310312