hs header
Menu

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ACADEMIC PROMOTION & TENURE Workshop กิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ภายในคณะ ระหว่างวันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมภาควิชา คณมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี

หน่วยการเจ้าหน้าที่คณมนุษยศาสตร์ฯม..ปัตตานี ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ACADEMIC PROMOTION & TENURE Workshop กิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ภายในคณะ ระหว่างวันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมภาควิชา

ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมทุกท่านในการขอตำแหน่งวิชาการในระดับที่สูงขึ้นโดยจะชี้แจงรายเอียดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการขอตำแหน่งรวมถึงการจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอตำแหน่ง

โดยสามารถเข้าร่วมตามวันและเวลาที่กำหนดในโปสเตอร์ที่แนบ

[เข้าชม : 331 คน]
เมื่อวันจันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:01 น.   
เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ   
3482075