hs header
Menu

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมพลังบุคลากรภาษาไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้" ระหว่างวันที่ 21–23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คลิกสมัครได้ที่นี่

[เข้าชม : 711 คน]
เมื่อวันอังคาร 21 มกราคม 2563 เวลา 15:45 น.   
เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ   
3482081