hs header
Menu

ขอเชิญร่วมส่งบทความและเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10 “ความคลุมเครือ ความเคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนในมนุษยศาสตร์” ระหว่างวันที่ 19.20 กันยายน 2559

bannerhusotrf10

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://huso.pn.psu.ac.th/husotrf10/

[เข้าชม : 1284 คน]
เมื่อวันพุธ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15:17 น.   
เขียนโดย   
2088654