hs header
Menu

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ดำเนินการ ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

[เข้าชม : 169 คน]
เมื่อวันศุกร์ 15 มกราคม 2564 เวลา 13:26 น.   
เขียนโดย นางสาว อามีเน๊าะ ดอเลาะ งานบริการวิชาการ   
3724616