hs header
Menu

ขอเรียนเชิญร่วมงาน คปก. สัญจร ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ “คปก. สัญจร” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม BSc3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์ (BSc) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559 นี้ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบไปด้วย การประชาสัมพันธ์ทุน คปก.ให้กับผู้สนใจทั่วไป และแนะนำการปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ ของผู้ที่ได้รับทุนแล้ว และกิจกรรมวิชาการในหัวข้อ “วิวัฒนาการงานวิจัยวัสดุศาสตร์ของไทย ...โจทย์อะไรที่น่าให้ทุน” โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นี้

      ดาวน์โหลดเอกสารและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/index.php/activity/605-2

[เข้าชม : 513 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 เวลา 10:26 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2088794