hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
31 ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “เขียน Proposal ให้ได้ทุน” เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 368
32 ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ปี 2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 469
33 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Spark Innovation เขียนโดย 326
34 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม “ทำวิจัยและนวัตกรรมอย่างไร ให้ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม” เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 505
35 ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมประชุมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม” เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 257
36 ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 371

หน้า 4 จาก 4

2097085