แนวปฏิบัติสหกิจศึกษา

practice of cooperative education

แนวปฏิบัติ
คลิกดาวน์โหลด

1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับคณะ/หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา

download
2. รูปแบบการบริหารจัดการการดำเนินการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ download
3. แนวทางการดำเนินการสหกิจศึกษาในวิทยาเขตปัตตานี download
เมื่อวันอาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 23:15 น.    [เข้าชม : 555 คน]
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
Go to top