ปฏิทินสหกิจศึกษา สถานประกอบการ รายชื่ออาจารย์ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนสหกิจ สายตรงผู้ประสานงาน
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

 

13 ก.ย. 62 ปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 กำหนดออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 23... (อ่าน:121)
19 ต.ค. 60 ปฏิทินอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (อ่าน:255)
18 ส.ค. 60 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง "บัณฑิตที่ตลาดงานต้องการในยุค 4.0" ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 (อ่าน:201)
21 มี.ค. 60 ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ" วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 น. ณ... (อ่าน:258)
28 ก.พ. 60 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสหกิจศึกษา / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การเขียน RESUME และการทำ PORTFOLIO (อ่าน:284)

Go to top