สายตรงเจ้าหน้าที่ประสานงาน

การติดต่อ

สหกิจศึกษาและการฝึกงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

ที่อยู่:

หน่วยหลักสูตร ทะเบียน และการจัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล

เมือง

ปัตตานี

94000

โทรศัพท์: 0-7333-1304

โทรสาร: 0-7331-2232

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
Go to top